Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng số lượt xem 1580381
Thanh tra toàn diện việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Đăng lúc 31-10-2018 08:15:27

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-VKS và Quyết định số 347/QĐ-VKS ngày 25/9/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, từ ngày 22 đến ngày 24/10/2018, Đoàn thanh tra do đồng chí Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, 2018 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp.


Sau khi nghe đồng chí Cà Văn Thanh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp báo cáo hoạt động công tác kiểm sát năm 2017 và 9 tháng năm 2018, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu.

Kết quả thanh tra cho thấy: Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các quy định của pháp luật, quy chế của Ngành. Đơn vị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện việc lập hồ sơ, mở sổ sách thụ lý kiểm sát, cơ bản đầy đủ theo quy định. Kiểm sát chặt chẽ hoạt động của Cơ quan điều tra, phối hợp tốt với Tòa án trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong kỳ không có trường hợp nào đình chỉ về hành vi không cấu thành tội phạm, Tòa tuyên không phạm tội,…

Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La công bố Quyết định Thanh tra

Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị còn một số thiếu sót, tồn tại: Việc ghi chép vào sổ thụ lý tin báo chưa cụ thể, rõ ràng; chưa kịp thời đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra; một số hồ sơ không đánh số bút lục, thống kê tài liệu, sắp xếp theo Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chưa kiểm sát hàng ngày đối với Nhà tạm giữ,...Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; đề ra phương hướng và có biện pháp khắc phục thiếu sót, tồn tại để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu công tác của đơn vị, của Ngành năm 2018.

 Sau khi nghe đông chí Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, trưởng đoàn công bố dự thảo Kết luận, đồng chí Cà Văn Thanh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp thay mặt đơn vị tiếp thu, nghiêm túc rút kinh nghiệm những thiếu sót, tồn tại, đồng thời mong muốn thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Trịnh Hà, Hữu Hòa
Thanh Tra - VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng