Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số lượt xem 1580367
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người tiến hành tố tụng; người thực hiện trợ giúp pháp lý và triển khai công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019
Đăng lúc 28-12-2018 15:59:53

Ngày 28/12/2018, Hội đồng phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người tiến hành tố tụng; người thực hiện trợ giúp pháp lý và triển khai công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019. Tới dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng Liên ngành phối hợp về trợ giúp thành viên Hội đồng phối hợp Liên ngành tỉnh; Tổ giúp việc Hội đồng; Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán thuộc các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng huyện, thành phố; Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; Luật sư là cộng tác viên.


Đồng chí Sa Thị Hoa - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành

phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị đã triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình; Báo cáo tổng kết công tác phối hợp hoạt động về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La năm 2018; triển khai công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành năm 2019… Hiện nay, 100% các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã được niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý. Trong năm 2018, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận đăng ký của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý (TGPL) cho 146 đối tượng (tăng 49% so với năm 2017). Trong đó, phân theo lĩnh vực pháp luật: Dân sự 13 vụ, Hình sự 132 vụ, Hành chính 01 vụ; tham gia tố tụng cấp tỉnh 35 vụ, tham gia tố tụng cấp huyện 111 vụ; tham gia từ giai đoạn điều tra 91 vụ, từ giai đoạn truy tố 04 vụ, giai đoạn xét xử 51 vụ; Trợ giúp viên pháp lý 122 vụ, Luật sư là cộng tác viên 24 vụ… Nhìn chung năm 2018, Hội đồng phối hợp Liên ngành (PHLN) đã duy trì nề nếp hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cơ quan tiến hành tố tụng về hoạt động TGPL tiếp tục được nâng lên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đã chủ động trong việc giải thích cho các đối tượng về quyền được TGPL cũng như hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục và chuyển đơn đến Trung tâm để yêu cầu TGPL kịp thời, đúng quy định. Chất lượng vụ việc TGPL khi tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên được nâng lên; bảo đảm quyền lợi của bị can, bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật…

Năm 2019, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, nghiêm túc Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT và Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng TGPL. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện các hoạt động phối hợp, đặc biệt là vai trò của đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký Tòa án…; củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng TGPL và Tổ giúp việc khi có biến động về nhân sự; tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Tại Hội nghị, Hội đồng phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã xin ý kiến và thông qua về Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019./.

Tin, ảnh: Thùy Hương - Phòng 3 VKSND tỉnh

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng