Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập20
Tổng số lượt xem 1580464
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin triển khai công tác năm 2019
Đăng lúc 25-01-2019 15:42:38

Ngày 25/1/2019, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Phúc Thành - Trưởng phòng trình bày dự thảo Chương trình công tác và Chương trình thi đua năm 2019. Chương trình công tác đã bám sát vào Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-VKS ngày 09/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, với mục tiêu: “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020)”; Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC ngày 22/1/2019 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Năm 2018, dưới sự lãnh, chỉ đạo của trưởng khối phụ trách và sự cố gắng của tập thể, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã đề ra những biện pháp để xác định mục tiêu công tác và đã nâng cao xếp hạng của đơn vị trong Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành kiển sát nhân dân.

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là “Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo thống kê; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La” để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong năm 2019 với mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, trong năm nay Phòng sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất số hóa hồ sơ án hình sự để phục vụ báo cáo án và thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Đồng chí Hoàng Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã nhận xét, đánh giá công tác và ghi nhận thành tích đã đạt được của phòng trong năm 2018. Đồng thời, có những chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La và yêu cầu có những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả mà Chương trình công tác đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Đinh Quang Hoài

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng