Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 970437
Kết quả công tác của Ngành kiểm sát Sơn La từ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020
Đăng lúc 22-11-2019 02:57:19

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 62-CTr/BCSĐ ngày 5/9/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIVnhiệm kỳ 2015-2020, theo đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể chỉ đạo, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV đề ra.


Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ủy làm việc với Viện kiểm sát tỉnh Sơn La

Viện kiểm sát tỉnh Sơn La đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, đồng thời cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Toàn Ngành xác định công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng  góp phần thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Cùng với việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, Viện kiểm sát hai cấp chú trọng đến việc gắn thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc Hội, trong đó có Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Từ việc quán triệt và triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghịquyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, kết quả công tác của ngành Kiểm sát Sơn La (từ năm 2015 đến 31/8/2019) đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Tập trung thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; chú trọng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Quốc Hội, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương;thụ lý, kiểm sát 6.938 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đã giải quyết 6.706 tin (đạt tỉ lệ 96,7%), trong đó số tin báo đã khởi tố 5.214 tin (đạt tỉ lệ 77%).

 Viện kiểm sát hai cấp đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, mở 126 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra , Đồn biên phòng, Hạt kiểm lâm. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành 73 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm, thiếu sót trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, được chấp nhận, sửa chữa;

Chủ động xây dựng và ký 13 Quy chế phối hợp liên Ngành trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó có Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát, Bộ đội Biên Phòng, Kiểm lâm cùng cấp trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra 6.736 vụ 9.562 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 6.276 vụ 9.103 bị can, trong đó đề nghị truy tố 6.125 vụ 8.939 bị can (đạt tỉ lệ 97,6% số vụ đã giải quyết); kiểm sát chặt chẽ, kịp thời 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố vụ án, nắm chắc tiến độ điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ điều tra của cơ quan điều tra; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 635 vụ án điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; ban hành 66 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo khắc phục các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động điều tra, được chấp nhận, sửa chữa.

Viện kiểm sát thụ lý 6.148 vụ 8.982 bị can, đã giải quyết 6.084 vụ 8.854 bị can, đạt tỉ lệ 99% số vụ, trong đó truy tố 6.038 vụ 8.803 bị can (đạt 99,2% số vụ đã giải quyết); trực tiếp hỏi cung bị can 4.220 vụ án, chú trọng phúc cung đối với vụ án nghiêm trọng, phức tạp, chứng cứ có nhiều mâu thuẫn; thận trọng trong việc ban hành cáo trạng truy tố, đảm bảo truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh. Ban hành 78 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm đề nghị cơ quan hữu quan chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống vi phạm, tội phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: Viện kiểm sát hai cấp triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong giai đoạn xét xử, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa và kịp thời phát hiện các vi phạm thiếu sót trong các bản án, quyết định để ban hành kháng nghị khắc phục. Tổ chức tập huấn sơ kết 03 năm phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân (tổ chức 482 phiên tòa rút kinh nghiệm, 615 phiên tòa lưu động). Các vụ án xét xử có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không có vụ án nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Trong 5 năm đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 6.123 vụ 8.945 bị cáo, Tòa án đã xét xử 5.952 vụ 8.655 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm (đạt tỉ lệ 97,2% số vụ). Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành 38 kháng nghị phúc thẩm, 09 báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; 68 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, thiếu sót trong hoạt động xét xử được chấp nhận.

Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng

Trong nhiệm kỳ, Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt các Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc Hội, áp dụng nhiều giải pháp và phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ tham nhũng, chức vụ. Đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy về việc chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết vụ án. Kịp thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh những đối tượng sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Tỉnh ủy viên - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ủy

Thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp giữ các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế trong nhiệm kỳ được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp

 Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình: Viện kiểm sát hai cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04/CT-VKSTC-VPT1 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao. Toàn ngành kiểm sát 7.359 vụ, việc sơ thẩm, trong đó kiểm sát 963 phiên tòa, phiên họp; phối hợp với Tòa án tổ chức 140 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của Kiểm sát viên. Qua công tác kiểm sát ban hành 20 kháng nghị phúc thẩm, 79 kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án hai cấp khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, trong đó Viện kiểm sát tỉnh kiến nghị với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Sơn La chỉ đạo UBND cấp huyện, cơ quan chức năng khắc phục vi phạm về trình tự, thủ tục, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau kiến nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện, cơ quan chức năng khắc phục vi phạm, góp phần thực hiện tốt các quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Viện kiểm sát tỉnh chú trọng việc tham gia cùng đoàn giám sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tòa án nhân dân các huyện, Thành phố góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng đạt hiệu quả: Viện kiểm sát hai cấp chú trọng phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện thực hiện tốt kiểm tra, giám sát về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an hai cấp. Thực hiện 332 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại nhà tạm giữ Công an huyện, Trại tạm giam Cơ quan thi hành án hình sự Công an Công an tỉnh; mở 309 cuộc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân xã có bị án. Tăng cường phối hợp với Cục, Chi cục Thi hành án dân sự hai cấp giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài; mở 79 cuộc kiểm sát trực tiếp; ban hành 55 kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, được chấp nhận, sửa chữa; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong nhiệm kỳ, Viện kiểm sát hai cấp tiếp 571 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Thụ lý 915 đơn, trong đó 140 đơn thuộc thẩm quyền (đã giải quyết 100%).

Công tác xây dựng ngành

Tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sâu sát theo kế hoạch, chương trình đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên quan tâm, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnhhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã tách Thanh tra từ Phòng tổ chức, cán bộ thành Thanh tra Viện kiểm sát tỉnh. Chú trọng rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng hiệu quả, phù hợp đội ngũ công chức, quan tâm công tác điều động, luân chuyển cán bộ; kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015-2020; rà soát, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, chức danh pháp lý Viện kiểm sát hai cấp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ với công chức, người lao động.

Phát huy kết quả đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, trong thời gian tới Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La những giải pháp phòng, chống tội phạm; đề xuất, báo cáo và xin ý kiến cấp ủy chỉ đạo kịp thời các vụ án, vụ việc, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống vi phạm và tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

                                                                Bài, ảnh: Đồng chí Vũ Hùng Sơn

Ủy viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng

                                                           VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng