Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng số lượt xem 975371
ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA THAM DỰ KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIV
Đăng lúc 04-12-2019 10:13:36

Ngày 04/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, đã diễn ra Kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và các vị đại biểu khách mời, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Khai mạc Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại Kỳ họp, các Đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo công tác của ngành Kiểm sát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo báo cáo năm 2019, dự báo tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự tiếp tục diễn biến phức tạp, trên cơ sở Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện kiểm sát tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 chỉ đạo toàn Ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt yêu cầu trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Viện kiểm sát tối cao, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ những giải pháp sau:

Yêu cầu Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc tăng cường trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Viện kiểm sát tối cao giao, đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Ngành. Chủ động phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, tích cực nhân rộng những cách làm hay, phương pháp hiệu quả đối với Viện kiểm sát hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác của ngành Kiểm sát năm 2019 tại kỳ họp

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá năm 2019 của Viện kiểm sát hai cấp là: “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”,đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đột phá, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đột phá năm 2019. Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của Viện kiểm sát.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, đề cao tính chủ động, sáng tạo của công chức, Kiểm sát viên; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp; rà soát, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp hợp lý, phát huy hiệu quả năng lực của cán bộ.

Tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường thông báo rút kinh nghiệm; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc đối với VKSND cấp huyện.Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ các vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa nhằm nâng cao tính thuyết phục trong quá trình xét hỏi, tranh tụng.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ; kiểm tra, thanh tra đột xuất và theo chuyên đề tại các đơn vị còn hạn chế, thiếu sót; tăng cường trách nhiệm của Viện trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ trong việc tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các đơn vị cùng cấp.

Quan tâm thực hiện tốt hoạt động tương trợ tư pháp hợp tác về hình sự với một số tỉnh nước bạn Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Viện kiểm sát tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Luông Pha Bang nước CHDCND Lào góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sự ủng hộ chính quyền địa phương; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan giải quyết tốt các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

 Năm 2019, Viện kiểm sát hai cấp đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu năm 2019 đạt và vượt so với năm 2018, cụ thể:

*Trong lĩnh vực hình sự:

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:Thụ lý, kiểm sát 1.229 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; mở 31 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, vượt 16 cuộc (106%) so với chỉ tiêu được giao năm 2019; ban hành 14 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục một số vi phạm, thiếu sót trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, được chấp nhận, sửa chữa.

 Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra 1.581 vụ 2.194 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.321 vụ 1.873 bị can, trong đó kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1.308 vụ 1.865 bị can (đạt tỉ lệ 99% số vụ); kiểm sát chặt chẽ, kịp thời 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, đảm bảo tiến độ chất lượng điều tra các vụ án. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 154 vụ án điểm, chủ yếu án ma túy phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; ban hành 16 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo khắc phục một số vi phạm, thiếu sót trong hoạt động điều tra, được chấp nhận, sửa chữa.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Viện kiểm sát thụ lý 1.310 vụ 1.876 bị can, giảm 90 vụ, đã giải quyết 1.251 vụ 1.769 bị can, đạt tỉ lệ 95,6% số vụ, trong đó truy tố 1.244 vụ 1.757 bị can (đạt 99,4% số vụ); ban hành 14 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự 1.546 vụ 2.098 bị cáo, tăng 98 vụ (6,7%) so với cùng kỳ năm 2018, Tòa án đã xét xử 1.369 vụ 1.977 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm; thụ lý kiểm sát mới 53 vụ 58 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm, tăng 14 vụ (26%). Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 108 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên; ban hành 13 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục một số vi phạm, thiếu sót trong hoạt động xét xử được chấp nhận.

Kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, đảm bảo các lệnh, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật; thực hiện 45 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại nhà tạm giữ Công an huyện, Trại tạm giam Công an tỉnh; 20 cuộc tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp. Kiểm sát 1.499 hồ sơ xét giảm án phạt tù cho phạm nhân; ban hành 20 kiến nghị đối với Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Tòa án cấp huyện khắc phục một số vi phạm, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, được chấp nhận, sửa chữa.

* Trong lĩnh vực dân sự, hành chính; kiểm sát giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.Kiểm sát 2.012 vụ, việc dân sự theo thủ tục sơ thẩm, tăng 7,7%, trong đó thụ lý kiểm sát mới 1.881 vụ, việc sơ thẩm; kiểm sát 88 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm, tăng 27,3%. Phối hợp với Tòa án tổ chức 39 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của Kiểm sát viên, Thẩm phán; ban hành 10 kiến nghị yêu cầu Tòa án hai cấp khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kiểm sát 17 vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm. Thụ lý kiểm sát 801 hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2018,đã giải quyết 100%. Các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ các quyết định thi hành án dân sự. Mở 14 cuộc trực tiếp kiểm sát; 07 cuộc phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát, ban hành 14 kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự, được chấp nhận, sửa chữa; mở 06 cuộc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện. Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo việc giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, Viện kiểm sát tỉnh Sơn La tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp:Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp, Nghị quyết của Quốc Hội; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 07/07/2018 của Bộ Chính trị về  “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát; giải quyết dứt điểm đơn thư phức tạp; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh các giải pháp phòng, chống tội phạm; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Ngành; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020./.

Bài, ảnh: Vũ Thị Tố Nga

                                                              Văn phòng VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng