Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng số lượt xem 1067321
Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2020
Đăng lúc 07-02-2020 07:31:23

Ngày 06/02/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2020 nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể Đảng viên VKSND tỉnh. Đồng chí Sa Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị.


Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Sa Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy đánh giá: Trong năm 2019, Đảng bộ VKSND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, xây dựng các Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết như: Nghị quyết trung ương 6, 7, 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa  XII trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW;Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La tăng cường công tác quản lý, giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống. Qua đó cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tính tiên phong trong công tác. Chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật lao động và kỷ luật nghiệp vụ của ngành.

Đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Thị Quỳnh Nga - Ủy viên BCH Đảng bộ trình bày.Trong đó đánh giá những kết quả đã đạt được như: kết quả lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị gắn với thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Công tác chuyên đề; Việc thực hiện khâu đột phá.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Lan Oanh - Ủy viên BCH Đảng bộ đã trình bày Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Theo đó, năm 2020 Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả nổi bật: Đảng uỷ VKSND tỉnh xét và tặng Giấy khen đối với: 01 tập thể Chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và 12 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019"; đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Chi bộ 4 đạt chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận và tặng Giấy khen cho Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tặng giấy khen cho những Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Sa Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, Đảng bộ VKSND tỉnh hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ căn cứ Chỉ thị công tác số 01/CT -VKSTC ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 01/VKS-VP ngày 02/1/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; Các nghị quyết số 37, số 63, số 96 của Quốc hội; Nghị quyết số 111/2015/QH 13 ngày 27.11.2015 của Quốc hội về“Công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ kiểm sát. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo xét xử đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt người phạm tội. Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu của ngành năm 2020.

Đại diện các Chi bộ ký giao ước thi đua

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể Đảng viên VKSND tỉnh, Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra. Hội nghị khép lại trong không khí quyết tâm, phấn khởi của toàn thể Đảng viên tham dự, hứa hẹn một năm 2020 sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Phạm Thu Hà, Phạm Hiền 

Viện KSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng