Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số lượt xem 1012894
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát
Số hiệu văn bản: 379/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành: 10/10/2017
Lượt xem: 1449
Lượt tải về: 102
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

1. Công văn số 5407 ngày 27.12.2017

2. 379/QĐ-VKSTC

3. Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ

4. Hướng dẫn thực hiện HTCT

Các tài liệu khác: