Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 1012736
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Quyết định ban hành Hệ thống mẫu báo cáo tổng hợp và Hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác trong ngành kiểm sát nhân dân
Số hiệu văn bản: 386/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành: 10/10/2017
Lượt xem: 3112
Lượt tải về: 448
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Nội dung:

- Hướng dẫn Xây dựng báo cáo công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

-Tình hình tội phạm và kết quả công tác tuần

- Tình hình tội phạm và kết quả công tác tháng … năm ...

- Kết quả công tác Quý ... (Sơ kết, tổng kết công tác năm …)

- Tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp 6 tháng (12 tháng)

Các tài liệu khác: