Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 1012885
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ
Số hiệu văn bản: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC
Ngày ban hành: 29/12/2017
Lượt xem: 538
Lượt tải về: 51
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: