Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng số lượt xem 1012838
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
Số hiệu văn bản: 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Ngày ban hành: 22/12/2017
Lượt xem: 515
Lượt tải về: 61
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: